PS Recruitment
Koraalrood 153
2718 SB Zoetermeer
Tel: (079) 303 10 00
info@ps-recruitment.nl

Werkvoorbereider Beveiliging/installatietechniek

Ben jij een alleskunner, de spin in de web, organisatorisch en goed in het faciliteren van de voortgang van projecten? Dan zijn we op zoek naar jou!

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden:
- Verzorgen van de planning voor diverse projecten
- Uitrekenen van benodigde materialen
- Zorgdragen voor werktekeningen
- Plannen en bestellen/inhuren van benodigd materiaal, materieel en inleenkrachten/onderaannemers
- Controleren van tekeningen
- Verzorgt informatie op het gebied van bestellingen, levertijden, prijzen etc
- Uitwerken van meer-/minderwerk en zorgdragen voor een correcte afhandeling
- Opmaken van garantiedocumenten en verzending naar fabrikant
- Verzorgt vergunningen en andere vereiste documenten
- Ondersteunen van een team van monteurs door het geven van technische hulp en aanwijzingen.
  
Organisatie
- Zorgdragen voor een projectmap die alle uitvoeringsdocumenten bevat
- Overlegt over wijzigingen met projectleiding en tekenaar
- Deelname aan werkoverleg en toolboxmeetings.
 
Administratie
- Controleren van inkoopfacturen
- Ondersteunen van de projectleider bij diverse administratieve afhandelingen
- Registratie van bestede uren per project.

Optioneel
- Bijhouden van een registratie van meer- en minderwerk
- Inplannen en verwerken van verlofdagen van monteurs
- Opmaken van calculaties van te verrichten werkzaamheden
- Volgen van termijnfactureren
- Aanleggen van correcte registraties volgens KOMO-certificering
- Levert bijdrage aan leveranciersselectie en leveranciersbeoordeling
- Verzorgen van gereedmeldingen aan de administratie, afdeling Service & Onderhoud en eventueel aan   de nutsbedrijven en brandweer.

De functie:
De functie van werkvoorbereider is met name gericht op het uitrekenen en bestellen van benodigde materialen en materieel voor de uitvoering van een project. Daarnaast heeft de werkvoorbereider ook andere werkzaamheden zoals het berekenen, plannen, controleren en begeleiden van de productie.

Je werkt indien nodig aan enkele projecten tegelijkertijd en dient regelmatig om te schakelen naar andere werkzaamheden, ook door telefonische onderbrekingen. Een grote mate van accuratesse is vereist en werken onder tijdsdruk komt voor.

Kennis
De kennis dient naar inhoud en niveau gelijkwaardig te zijn aan mbo-4/havo met pakketeisen, aangevuld met cursussen en/of trainingen met een gemiddelde studielast tot 2 jaar. Bijhouden van ontwikkelingen op het vakgebied is vereist.

Zelfstandigheid
+ De werkvoorbereider deelt de eigen tijd in binnen de gegeven planning of afspraken met de klant
+ De werkwijze is deels voorgeschreven en wordt deels zelf ingericht
+ Afstemming met de leidinggevende is meestal mogelijk
+ Voor het overige stemt het probleemniveau overeen met het opleidingsniveau en de ervaring (1 jaar)
+ De regelmatige en frequente contacten met de uitvoerende afdelingen zijn gericht op het overleggen en van belang voor afstemming, kwaliteit en voortgang van de uitvoering.

Afbreukrisico
+ Fouten in berekeningen e.d. leiden tot vertraging in de uitvoering, verkeerde bestellingen, geen optimaal gebruik van de capaciteit etc.
+ Accuratesse en controle van de eigen werkzaamheden zijn vereist
+ De kans dat fouten in het werk tijdig worden gesignaleerd is aanwezig door controle van de werkzaamheden door de medewerker zelf en door de projectleiding
+ Contacten met klanten, leveranciers en andere bedrijven zijn gericht op snelle en concrete overdracht van informatie voor een juiste en tijdige uitvoering
+ Normale discretie vereist inzake gegevens.
Fysieke aspecten
+ De werkvoorbereider werkt onder normale kantooromstandigheden
+ Werkt vaak langdurig met de pc.

Competenties (vaardigheden en houding):
Communiceren - Kan complexe informatie duidelijk weergeven en een boodschap duidelijk overbrengen.

Flexibiliteit - Wijzigt van aanpak als een voorgaande aanpak niet tot het gewenste resultaat leidt.

Organiserend vermogen - Organiseert en regelt zaken op korte termijn.

Gevoel voor details - Heeft gevoel voor details binnen het eigen werk.

Kwaliteitsgerichtheid - Hanteert hoge kwaliteitsnormen binnen het eigen werk.

Planmatig werken - Is in staat het eigen werk(proces) te structureren en signaleert tijdig verstoringen in de voortgang.

Financieel bewustzijn - Zoekt naar optimalisering van de financiële bestedingen in een project. 

Analytisch vermogen - Ziet verbanden in een complex probleemgebied of situatie. 

Stresstolerantie - Blijft onder druk efficiënt en effectief handelen.

Contactinformatie:
Interesse? Reageer dan direct en stuur je sollicitatie naar vacatures@ps-recruitment.nl en vergeet niet je CV mee te sturen. Heb je nog vragen over deze functie? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 079-303 10 00.

Professionals of the month september

Personal Selection feliciteert:

Jordy met zijn nieuwe baan als Beveiligingsmonteur.

Cassy met haar nieuwe baan als medewerker Merchandise & Ticketing.

Alexander met zijn nieuwe baan als Werkvoorbereider.

Pieter met zijn nieuwe uitdaging en baan als Servicemonteur.

Remco met zijn nieuwe baan als Field Service Engineer in de Beveiligingstechniek.

Namens Personal Selection onwijs veel succes en plezier met deze nieuwe uitdaging in jullie carrière!